Chủ đầu tư BĐS tại Việt Nam được cập nhật mới nhất tại Investor.com.vn. Điển hình với sự xuất hiện của các đơn vị uy tín trên thị trường nhà đất.

Cách xác nhận chủ đầu tư uy tín gồm:

1. Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính gần nhất. Như tổng tài sản, tổng doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả sử dụng vốn… .

2. Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding.  Mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng.

3. Khảo sát chuyên gia trong ngành; Khảo sát cư dân đang sinh sống và làm việc tại các thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM về mức độ hài lòng với các sản phẩm/ dịch vụ bất động sản. Bên cạnh đó, khảo sát doanh nghiệp về tình hình hoạt động, số lượng dự án, tiến độ bàn giao dự án… trong năm 2018 – 2019 cũng được sử dụng như yếu tố bổ sung nhằm xác định vị thế của doanh nghiệp trong ngành.