Anh Nguyên
12/09/2019

Cập nhật liên tục xây dựng tiến độ dự án Radisson Blu Hội An chính xác nhất theo từng giai đoạn + thời điểm hiện tại qua bài viết.

Cập nhật tiến độ 23/07/2019 | Radission Blu Resort

Tiến độ 23/07/2019

Tiến độ 23/07/2019

Tiến độ 23/07/2019

Tiến độ 23/07/2019

Tiến độ 23/07/2019

Cập nhật tiến độ 12/06/2019 | Radission Blu Resort

Tiến độ 12/06/2019

Tiến độ 12/06/2019

Tiến độ 12/06/2019

Cập nhật tiến độ 5/06/2019 | Radission Blu Resort

Tiến độ 05/06/2019

Tiến độ 05/06/2019

Tiến độ 05/06/2019

Cập nhật tiến độ 10/05/2019 | Radission Blu Resort

Tien do Radission 10/05/2019

Tien do Radission 10/05/2019

Tien do Radission 10/05/2019